Skip to main content

Własny obrazek dla emulatora QEmu

Zamieszczone w

W pierwszym kroku należy utworzyć plik obrazka:

root# touch myImage.ext2

Następnie tworzymy obrazek z filesystemem ext2 o rozmiarze równym rozmiarowi flasha wbudowanego w NEO (64MB):
root# mke2fs -b 1024 myImage.ext2 65536
 
mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
myImage.ext2 nie jest specjalnym urządzeniem blokowym.
Kontynuować mimo to? (t,n) t
mke2fs: System plików większy od widocznego rozmiaru urządzenia.
Kontynuować mimo to? (t,n) t

Na oba powyższe pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
Etykieta systemu plików=
Typ OS: Linux
Rozmiar bloku=1024 (log=0)
Rozmiar fragmentu=1024 (log=0)
16384 i-węzłów, 65536 bloków
3276 bloków (5.00%) zarezerwowanych dla superużytkownika
Pierwszy blok danych=1
Maksymalna liczba bloków systemu plików=67108864
8 grup bloków
8192 bloków w grupie, 8192 fragmentów w grupie
2048 i-węzłów w grupie
Kopie zapasowe superbloku zapisane w blokach:
        8193, 24577, 40961, 57345
 
Zapis tablicy i-węzłów: zakończono
Zapis superbloków i podsumowania systemu plików: wykonano
 
Ten system plików będzie automatycznie sprawdzany co każde 21 montowań
lub co 180 dni, zależnie co nastąpi pierwsze. Można to zmienić poprzez
tune2fs -c lub -i.

Montujemy nasz obrazek na pseudourządzeniu pod dowolnym katalogiem (tutaj /mnt/other/):
root# mount -o loop myImage.ext2 /mnt/other

i kopiujemy do tego katalogu (czyli na nasz obrazek) całą naszą dystrybucję z katalogu build/tmp/rootfs:
root# cd /mnt/other
root# cp -r ${MY_OPENEMBEDED_DIR}/build/tmp/rootfs/* ./
root# cd ..
root# umount /mnt/other

No i mamy wreszcie własny obrazek z własnoręcznie (własnokomputerowo?) zbildowanym Openmoko :-).