Skip to main content

Pobieralnia

Zamieszczone w

Na stronie Pobieralni umieszczane są pliki do ściągania.

Ale :-) tak na wszelki wypadek:

Chciałbym jednak zaznaczyć, że przy całym wysiłku jaki 
włożyłem w zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych tu plików, 
skryptów i danych - NIE PONOSZĘ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za szkody,
błędy i problemy jakie mogą wynikać z ich używania czy pobrania. :-)
Skrytpy greasemonkey

Internacjonalizacja wikipedii
Skrypt umożliwia wyświetlanie dyskretnych linków do artykułu odpowiadającemu aktualnie oglądanemu w wikipedii w innej wersji językowej! Wpis o Greasemonkey jest tutaj.
Nazwy ulic i miejscowości w Polsce

Pisałem tutaj i tutaj trochę o nazwach ulic i miejscowości w kontekście ich długości oraz znaków z jakich się składają. Poniżej załączam pliki z wyciągniętymi z danych udostępnianych przez GUS nazwami ulic i miejscowości. W nazwie pliku jest data, która wskazuje na datę wygenerowania pliku przez GUS:
E-książki w formacie EPUB z załączonymi czcionkami

Poniżej do ściągnięcia dwa dokumenty, które zrobiłem by testować na czytniku działanie czcionek wbudowanych w książkach w formacie EPUB.